ลพบุรี
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสำโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ไผ่ใหญ่
บ้านทราย
บ้านกล้วย
ดงพลับ
บ้านชี
พุคา
หินปัก
บางพึ่ง
หนองทรายขาว
บางกะพี้
หนองเต่า
โพนทอง
บางขาม
ดอนดึง
ชอนม่วง
หนองกระเบียน
สายห้วยแก้ว
มหาสอน
หนองเมือง
สนามแจง
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำสนธิ
หนองม่วง

อำเภอบ้านหมี่

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 ตำบล , 156 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ไผ่ใหญ่ , บ้านทราย , บ้านกล้วย , ดงพลับ , บ้านชี , พุคา , หินปัก , บางพึ่ง , หนองทรายขาว , บางกะพี้ , หนองเต่า , โพนทอง , บางขาม , ดอนดึง , ชอนม่วง , หนองกระเบียน , สายห้วยแก้ว , มหาสอน , หนองเมือง , สนามแจง

จำนวนประชากรใน อำเภอบ้านหมี่
  จำนวนหลังคาเรือน : 12,301 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 52,143 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 7,926 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 2,242 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,990 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 203 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 249 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 9,991 คน   จำนวนผู้พิการ : 818 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอบ้านหมี่
  สถานศึกษา   จำนวน 50 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 11 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 43 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 5 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 74 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 183 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอบ้านหมี่
 
ต.ไผ่ใหญ่   15110    
ต.บ้านทราย   15110    
ต.บ้านกล้วย   15110    
ต.ดงพลับ   15110    
ต.บ้านชี   15180    
ต.พุคา   15110    
ต.หินปัก   15110    
ต.บางพึ่ง   15110   (*ยกเว้น หมู่ที่ 4-9 ใช้รหัส 15180)
ต.หนองทรายขาว   15110    
ต.บางกะพี้   15110    
ต.หนองเต่า   15110    
ต.โพนทอง   15110    
ต.บางขาม   15180    
ต.ดอนดึง   15110    
ต.ชอนม่วง   15110    
ต.หนองกระเบียน   15110    
ต.สายห้วยแก้ว   15110    
ต.มหาสอน   15110    
ต.หนองเมือง   15110    
ต.สนามแจง   15110    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()