ลพบุรี
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
โคกสำโรง
ชัยบาดาล
ลำนารายณ์
ชัยนารายณ์
ศิลาทิพย์
ห้วยหิน
ม่วงค่อม
บัวชุม
ท่าดินดำ
มะกอกหวาน
ซับตะเคียน
นาโสม
หนองยายโต๊ะ
เกาะรัง
ท่ามะนาว
นิคมลำนารายณ์
ชัยบาดาล
บ้านใหม่สามัคคี
เขาแหลม
ท่าวุ้ง
บ้านหมี่
ท่าหลวง
สระโบสถ์
โคกเจริญ
ลำสนธิ
หนองม่วง

อำเภอชัยบาดาล

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.ลพบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 17 ตำบล , 130 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ลำนารายณ์ , ชัยนารายณ์ , ศิลาทิพย์ , ห้วยหิน , ม่วงค่อม , บัวชุม , ท่าดินดำ , มะกอกหวาน , ซับตะเคียน , นาโสม , หนองยายโต๊ะ , เกาะรัง , ท่ามะนาว , นิคมลำนารายณ์ , ชัยบาดาล , บ้านใหม่สามัคคี , เขาแหลม

จำนวนประชากรใน อำเภอชัยบาดาล
  จำนวนหลังคาเรือน : 20,797 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 86,543 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 9,043 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,208 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,885 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 420 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 139 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 16,391 คน   จำนวนผู้พิการ : 561 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอชัยบาดาล
  สถานศึกษา   จำนวน 57 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 21 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 45 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 6 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 4 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 84 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 218 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอชัยบาดาล
 
ต.ลำนารายณ์   15130    
ต.ชัยนารายณ์   15130    
ต.ศิลาทิพย์   15130    
ต.ห้วยหิน   15130    
ต.ม่วงค่อม   15130    
ต.บัวชุม   15130    
ต.ท่าดินดำ   15130    
ต.มะกอกหวาน   15130    
ต.ซับตะเคียน   15130    
ต.นาโสม   15130    
ต.หนองยายโต๊ะ   15130    
ต.เกาะรัง   15130    
ต.ท่ามะนาว   15130    
ต.นิคมลำนารายณ์   15190    
ต.ชัยบาดาล   15230    
ต.บ้านใหม่สามัคคี   15230    
ต.เขาแหลม   15230    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()